Döviz Kurları


Kura Nehri ve Uyutulan Ardahanlılar
Kura Nehri ve Uyutulan Ardahanlılar
27 Mart 2017 09:15
Font1 Font2 Font3 Font4
Bu Haberi Yazdır

Kura Nehri ve Uyutulan Ardahanlılar
Şimdi diyeceksiniz 16 Nisan EVET HAYIR referandum için bir yazı değil de neden KURA Nehriyle alakalı bir yazı.
EVET, HAYIR referandum oylaması bir vatan oylaması olduğunu hepimiz biliyoruz Ama Ardahan’da bir vatan toprağıdır.
Eğer Ardahanlılar KURA Nehrinin Çoruh nehrine aktarılmasına HAYIR derlerse o zaman bir vatan toprağını kuraklıktan, göçten sefaletten kurtaracaklardır.
Kura nehri Ardahan’ın can damarıdır, Kurdun, kuşun bin bir böceğin, çiçeğin, insanın hayvanın yaşam kaynağıdır.
Kura Nehrinin tünelli Çoruh nehrine aktarılması ihalesinden sonra Serhat Birikim Medya Gurubu ve O zamanda yayınla olan SINIR TV ekibi, bütün gelişmeleri takip ettiğimizi Ardahanlılar ve kamuoyu bilmektedir.
Ardahan Derneklerinin ve Kura komitesinin İstanbul’daki yaptığı büyük mitinkiler, paneller toplantılar, Radyo televizyon programları yapıldı. Özellikle kura nehrinin temsili cenaze namazı büyük ses getirdi.
Bu konuyu zahmet edip araştırıp okumayanlar yapılanların hep siyasi şov yapılıyor diye topluma lanse ettikleri için Ardahan’lı adeta uyutuldu.
İçinde bulunduğum Kura komitesiyle Ankara’ya gidip Birleşmiş Milletlere, Azerbaycan baş Konsolosluğuna Gürcistan Baş Konsolosluğuna devletin bütün kurumlarına ve bölge Milletvekillerine raporlar halinde ilettik. Ama nafile… Ama şov yapılıyor algısı hâkimiyetini sürdürdüğü için gereken desteği alamadık.
Türkiye’deki yetkililere konun önemini anlatamadığımız için Biz Serhat Birikim Medya Gurubu ve O zamanda yayında olan SINIR TV ekibi, Gürcistan Su bakanlığına kadar giderek Uluslararası su yataklarını değiştirmemesi konusunda bir görüşmemiz oldu.
Görüşmede Kura nehrinin aktarılması halinde Türkiye’den çok Gürcistan’ın özellikle Tiflis’in büyük zarar göreceğini bizzat ben tercüman aracılığıyla allattım.
Ve Kuru aktırılırsa Tifis’in ortasından geçen Kura nehrine aktırılan kanalizyonlar su sirkülâsyonu azalacağı için Tiflis’in büyük bir kokuyla karşı karşıya kalacağını ve Gürcistan tarımına can veren suyun azalacağını bu sebeple Gürcistan’da zarar göreceğini dile getirince beni 2 saat dinlediler.
Cevdet Şentürk Abimizin geçen ay yenimde komitede olmama rağmen hasta olmamdan dolayı katılamadığım Ankara Su işleri Genel müdürüyle görüşmesinde Sn. Genel Müdür, Kura ihaleye verimleş. Biz kurayı Tünelle Çoruh’a aktaracağız Ama Ardahan CAN SİMİDİ SU vereceğiz yani ölmemesini engelleyeceğiz.
Ama Devletin yazdığı raporlarda Kura Ardahan’a yetmiyor ki?
Şimdi hayat önem taşıyan büyük bir göç furyasının başlamasına vesile olacak Belgeleriyle Kura nehrini anlatmaya çalışacağız.
LÜTFEN İyi OKUYAN ve Ardahan’ın geleceğini karartmayalım
Belge-1
Kura Nehri; Ardahan Ovasında Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme
Ardahan Tarım ve İl Müdürlüğü 2002 raporunda(ek-1,ek-2); Ardahan da toplam 84.250ha tarım arazisi mevcut olduğu, bunun 76.965ha’ının ekildiği 7285 ha’ının nadas ve kullanılmayan tarım arazisi olarak atıl halde bekletildiği yazmaktadır. Ayrıca, 57.564ha çayır arazisi(çayırlar mera arazisi olarak değerlendirilmektedir) mevcuttur.
Ardahan Ovasında tarımda hektar başına yıllık gereken sulama suyu ihtiyacı; yörenin yıllık metrekareye ortalama yağış miktarı, yetiştirilen ürün çeşidinin su ihtiyacı, buharlaşma, sıcaklık, toprak doğal nem miktarı, ürünün yetişme süresi dikkate alınarak yapılan hesaplama sonrasında:
5 Mayıs – 15 Ekim Bitki Su İhtiyacı = 585mm/ha/yıl→ 5850m3/ha/yıl
Sulama Suyu İhtiyacı = Bitki Suyu İhtiyacı – Yağış – Toprak Nemi ≈ 300mm → 3000m3 /ha/yıl
1. Sulama → 29 Haziran → 60mm

2. Sulama → 20 Temmuz → 60mm

3. Sulama → 10 Ağustos → 60mm

4. Sulama → 1 Eylül → 60mm

5. Sulama → 28 Eylülü → 60mm

Ardahan ili Türkiye’de en verimli ve kaliteli çayır-mera alanlarına sahiptir. İlin sahip olduğu meraların yıllık (sulamasız) ot verim ortalaması 1.500 kg/ha iken çayırların ortalama verimi 5.000 kg/ha dır. Görüldüğü üzere sulama yapılmasıyla verim 3,3 kat artmaktadır.
Kura Nehri ovasında toplam 141.814 ha tarımsal arazi olupbunun 67.825ha’ınabuğday, arpa, çavdar, yulaf ekilmektedir. Bunun dışında kalan alanlar susuzluktan dolayı değerlendirilememektedir.
Sulama maksatlı barajlar ile; mevcut tarım alanlarındaki üretimi arttırmak, ekonomik katkısı daha yüksek farklı ürünleri yetiştirmek, atıl alanları tarım yapılabilir hale getirerek modern tarım hedeflenmektedir.
Kura Nehri ovasında minimum 100.000 ha arazi sulanır ise:
3.000 m3x 100.000 ha= 300.000.000 m3 = 300 hm3suya ihtiyaç vardır.
Beşikkaya barajına gelen toplam su 276 hm3(ek-3) tür. Tünelle aktarım olması halinde bu suyun 229 hm3ü enerji için aktarılacak, Kura Ovasına toplam 47 hm3 su bırakılacaktır. Bu miktardaki su can suyu mertebesinde olup ovada sulama tamamen göz ardı edilmiştir.
Oysa Kura Nehri Ardahan Ovasının ana can damarı niteliğindedir ve mevcut toplam suyu (aktarım olmasa bile) kendi ovasını sulamaya yetmeyecek mertebededir.
Aktarma olmasa bile mevcut su ile Ardahan Ovasının optimum mertebede sulanması durumunda; kura nehri üzerinde planlanan Çayırlı Hes ve Said Hes’eenerji üretebilecekleri miktarda su kalmamaktadır. İnşaatı tamamlanan ve üretimde olan Köroğlu ve Kotanlı barajından ciddi oranında su azalması dolayısıyla enerji üretimi kaybı olmaktadır.
Literatürde genel olarak sulama suyu ihtiyacı 5000m3/ha/yıl alınmaktadır.
Bu da 141.814ha x 5000m3 = 709,070,000m3 = 709hm3suya karşılık gelmekte olup 709/276 = 2.5 Kura Nehrine karşılık gelmektedir.
Bu gerçekler gözönünde bulundurularak
(Doğu ve güneydoğu yörelerimizde kurak topraklara su götürmek “GAP” için büyük barajlar ve binlerce kilometre iletim tesisleri yaparak büyük maliyetlerle tarım desteklenirken, Kura Ovamızın can damarı olan Kura Nehrimiz Çoruh Havzasına aktarılarak verimli tarım arazilerimiz kullanılamaz hale getirilmek istenmektedir)
Kura Çoruh aktarma projesinin doğuracağı sosyal ve ekonomik sonuçların detaylı olarak yeniden ele alınması ve Beşikkaya barajı aktarımlı seçeneğinin iptal edilmesi ve yerine etek santralli olarak projelendirilip enerjisi alınan suyun kendi yatağına bırakılıp Kura Ovasının tarımsal faaliyetlerinde kullanılmasının sağlanmasını arz ederiz.
Önümüzdeki yazımda Kura ile alakalı belgeleri sunacağız
Mustafa KÜPELİ
mustafakupeli@gemail.comOTUwNTM2NT-mustafa-kupeli-kentsel-donusum-yapip-vatandastan-ucret-almayacak


Yorumlarİlgili Haberler